Tehnična podpora

Kontaktirajte nas in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

POTREBUJETE POMOČ STROKOVNJAKA?

PROJEKTANTI/ ARHITEKTI/ APLIKATIVNE REŠITVE

+386 (0)41 544 610 janez.straziscar@fragmat.si

+386 (0)41 223 484 rok.korenjak@fragmat.si

VAŠA VPRAŠANJA LAHKO POŠLJETE TUDI NA E-MAIL:

tehn.info@fragmat.si

Članki

Članki

Filter
17 zadetki

Zaščita pred hrupom

Učinkovit ukrep za preprečevanje širjenja udarnega hrupa v plavajočih podih je vgradnja sloja, ki velik del vibracij zaradi notranjega trenja spremeni v toploto in s tem zmanjša prenos na medetažno ploščo in naprej na nosilno konstrukcijo. Zelo dobro dušenje udarnega hrupa zagotavljajo mehansko obdelane (elastificirane) plošče iz stiropora EPS SILENT T.

Z akustičnimi oblogami sten in stropov rešujemo težave glede hrupa iz različnih virov, saj se z izboljšano absorpcijo zvoka zmanjša prestop hrupa v sosednje prostore po zraku in konstrukciji, zmanjša hrup obratovalne opreme ter odmevni hrup. Za ta namen se uporabljajo plošče iz mineralizirane lesne volne DRVOLIT AKUSTI DA ter plošče iz kamene volne s slojem lesne volne na eni ali obeh straneh – DRVOTERM DTO2 A2 oz. DRVOTERM DTO3 A2.

Možne izvedbe tlaka ob sanaciji tal zaradi poplav

V primeru, ko je zaradi poplav v sklopu sanacije smiselno odstraniti vse sloje tlaka v pritličju, imamo na voljo različne možnosti izvedbe.  V prispevku predlagamo tri, se pa lahko končna sanacija razlikuje od primera do primera, v odvisnosti od dejanskega stanja, razpoložljivega prostora, namena uporabe,…

Toplotna izolacija v naklonu

Zasnova stavbe z ravno streho omogoča najbolj optimalen izkoristek višine in volumna, zato se je uveljavila pri vseh tipih stavb, od industrijskih do stanovanjskih. Nagib, ki je nujen za odtekanje meteorne vode, učinkovito izvedemo s toplotno izolacijo v naklonu (EPS naklonske plošče).

Sistemske plošče za talno ogrevanje STIROTERMAL

Danes o prednostih talnega ogrevanja ni več potrebno izgubljati besed, saj je to najbolj razširjen sistem ogrevanja. Nabor sistemskih plošč Stirotermal, ki so pomemben element sistema, se je nenehno dopolnjeval. Pomembno vodilo pri tem je bilo, da plošče nudijo potrebno izolacijo, hkrati pa omogočajo kar najbolj enostavno in hitro vgradnjo cevi. Pomembno je tudi, da so plošče oblikovane tako, da zagotovijo čim večjo površino oblitja cevi z estrihom, kar omogoči boljši prenos toplote. Sistemske plošče iz skupine Stirotermal imajo vse navedene lastnosti. Vrhunske rešitve omogočajo prilagajanje različnim individualnim potrebam in posebnostim objekta za energetsko učinkovito ploskovno ogrevanje po meri sodobnega bivanja. Vse plošče Stirotermal so certificirane in imajo izjavo o lastnostih skladno s standardom EN 13163.

Zelenica na strehi

Zelene strehe so čedalje bolj priljubljene. Nekaj je k temu prispevala ekološka ozaveščenost, še več pa zakonske določbe, ki pri gradnji stavb predpisujejo ozelenitev ravnih streh. V Ljubljani to velja za večje stavbe, nekatere evropske države pa zahtevajo ozelenitev za vse novogradnje z ravnimi strehami.

Zaščita stavb pred radonom pri novogradnji in prenovi

Povečana koncentracija radioaktivnega plina radona v bivalnih prostorih predstavlja resno grožnjo za zdravje. Pri načrtovanju novogradnje ali temeljite obnove lahko tveganje z enostavnimi ukrepi znatno zmanjšamo.

To dosežemo s tesnilnim trakom, ki vsebuje kovinsko folijo (najpogosteje aluminij) ali polimerno folijo (npr. HDPE), neprepustno za radon. Za ta namen smo v podjetju FRAGMAT TIM razvili varilni trak RADON VAP AL P4.

Parna zapora v sestavi ravne strehe

S klasično toplotno izolirano ravno streho (toplo streho) rešujemo dva osnovna problema, toplotne izgube in tesnjenje stavbe. Za to sestavo je značilno, da se toplotna izolacija nahaja pod hidroizolacijo, v suhi coni. Vendar nastopi težava, če zanemarimo vpliv delovanja vodne pare.

Zelena streha FRAGMAT DUO PLUS

Z zelenimi strehami vračamo naravi površine, ki jih zasedajo naša bivališča in poslovni prostori, vendar je zelenje na strehi veliko več kot le nadomestna zelenica, saj zadržuje padavinsko vodo in s tem razbremenjuje meteorno kanalizacijo, ščiti vitalne dele strehe pred ekstremnimi vremenskimi pojavi in UV sevanjem, preprečuje hitre temperaturne spremembe, ki so glavni vzrok za staranje materialov, poveča fazni zamik pri prehodu toplote poleti, zmanjšuje raven hrupa in veže prašne delce iz okolice.

Zaščita pred hrupom

Izvedba plavajočega poda oz. estriha je sistem zvočne izolacije, kjer celotni estrih »plava« na zvočno izolacijski podlagi. S tem preprečimo vstop in širjenje udarnega zvoka v masivno konstrukcijo zgradbe. Udarni zvok lahko povzroči hoja, premikanje stolov ali pohištva, razni tresljaji gospodinjskih aparatov ali udarjanje drugih trdih predmetov ob tla. V kolikor uporabimo mehko talno oblogo, lahko izboljšamo učinek dušena zvoka za cca 3dB, učinkovit pa je tudi sistem spuščenega stropa, ki je nameščen s spodnje strani medetažne konstrukcije ter zmanjšuje nivo hrupa v spodnjem prostoru. Obe rešitvi sta namenjeni dušitvi zvoka, ne preprečita pa vstopa udarnega zvoka v konstrukcijo.

To storimo z uporabo elastificirane plošče FRAGMAT EPS SILENT T, ki je nameščena pod cementi estrih po celotni površni ter tako preprečuje vertikalno širjenje udarnega zvoka. Bočno širjenje preprečimo z uporabo traku Stirotrak, kot ločilni sloj med tlakom in obodnimi stenami.

Temeljna blazina Hidroproof

S temeljno blazino po sistemih Hidroproof sočasno rešimo več problemov. Stavbo zaščitimo pred talno vlago in radonom, toplotne izgube skozi tla na terenu pa zmanjšamo na minimum. Namesto klasičnih pasovnih temeljev imamo betonsko ploščo, ki leži na neprekinjenem toplotnoizolacijskem sloju iz XPS plošč visoke nosilnosti, tako imenovani temeljni blazini, hidroizolacija pa je lahko vgrajena med spodnjim in zgornjim slojem toplotne izolacije ali na podložnem betonu, odvisno od izbranega sistema.

Nazaj
    Naprej