Tehnična podpora

Kontaktirajte nas in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

POTREBUJETE POMOČ STROKOVNJAKA?

PROJEKTANTI/ ARHITEKTI/ APLIKATIVNE REŠITVE

+386 (0)41 544 610 janez.straziscar@fragmat.si

VAŠA VPRAŠANJA LAHKO POŠLJETE TUDI NA E-MAIL:

tehn.info@fragmat.si

Splošni pogoji prodaje

Splošno

Pogoji poslovanja, navedeni v nadaljevanju, veljajo za vsa naročila in prihodnje dobave za vse kupce in poslovne partnerje, četudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno.
Nakupni pogoji, ki jih je kupec določil brez soglasja s prodajalcem, niso zavezujoči, čeprav so navedeni ob naročilu.
Kakršnekoli spremembe splošnih pogojev so možne le s pisnim soglasjem prodajalca. Za dogovor o posebnih pogojih prodaje bo prodajalec sklenil dodatek k splošnim pogojem. Le-ta bo veljaven po potrditvi s strani prodajalca in kupca.
V ceniku navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato jih je potrebno pred naročilom preveriti. Pridržujemo si tudi pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.

Cene

Cene izdelkov v ceniku so v evrih (EUR) s pariteto EXW (skladišče prodajalca), naloženo na prevozno sredstvo.

Veljavnost cen

Cene veljajo od datuma veljavnosti, navedenega v ceniku, do preklica oziroma do izdaje novega cenika.
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez vnaprejšnje najave.
V primeru predplačila po predračunu jamčimo cene do dobave plačanega blaga.
Veljavnost cenika lahko preverite na spletnih straneh www.fragmat.eu.

Plačilni pogoji

Naročeno standardno blago je potrebno plačati pred odpremo, za kar prizna prodajalec na dan odpreme veljaven popust na neto vrednost kupčevega naročila ali v pogodbeno dogovorjenem roku ob ustreznem zavarovanju plačila, katerega obliko prodajalec pisno potrdi.
Plačilo je izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.
V slučaju zamude plačila ima prodajalec pravico kupcu zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo plačila.
Za blago po naročilu je predplačilo pogoj za izvedbo naročila.

Lastninska pravica

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do popolnega plačila računa in morebitnih zamudnih obresti, izhajajočih iz morebitnega nepravočasnega plačila blaga. Blago, na katerem ima prodajalec lastninsko pravico, mora kupec pravilno skladiščiti in ga primerno zavarovati pred neugodnimi vremenskimi vplivi, požarom, krajo itd.
V slučaju uvedbe stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacije pri kupcu ima prodajalec lastninsko pravico nad kupčevim premoženjem v višini neplačanih računov za dobavljeno blago in morebitnih zamudnih obresti. Če je plačilo dobavljenega blaga zavarovano z menico, preneha lastninska pravica prodajalca šele po uspešnem unovčenju menice.

Embalaža

Embaliranje po internih standardih proizvajalca je vključeno v ceno izdelka, posebne zahteve glede embaliranja pa so strošek kupca.
Če je blago pakirano na evro palete, se te zamenjajo ali zaračunajo. Kupec lahko palete vrne v roku 30 dni od dneva dobave blaga, prodajalec pa mu izstavi dobropis.
Odstranjevanje embalaže s skladišča oz. gradbišča po uporabi ni strošek prodajalca.
Skladno s 26. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je družba FRAGMAT TIM d.o.o. svoje obveznosti glede ravnanje z embalažo in odpadno embalažo prenesla na družbo Gorenje Surovina d.o.o.

Dobavni roki

Dobavni rok za standardno blago na zalogi je dva do pet delovnih dni od potrditve naročila. Za blago po naročilu se dogovori dobavni rok ob naročilu.
V slučaju višje sile (požar, naravne nesreče, eksplozija, vojna, stavka itd.) ali nepredvidljivih okoliščin (večje okvare, nezmožnost nabave surovin itd.) lahko prodajalec odstopi od naročila brez odškodnine ali pa se dogovori s kupcem za nove pogoje dobave.

Dobave

Standardno blago je na razpolago v skladiščih prodajalca, kjer se blago proizvaja, naloženo na transportno sredstvo (EXW prodajalec).

Za potrjeno naročilo blaga neto vrednosti minimalno 1.700,00 € (brez DDV) dostavimo blago na naše stroške kamorkoli v Sloveniji v roku dveh (2) delovnih dni, pri čemer je organiziranje razklada in sam razklad blaga iz kamiona naloga kupca. Za naročilo blaga neto vrednosti med 700,00 € in 1.700,00 € (brez DDV) se dobavni rok podaljša na tri do pet (3 – 5) delovnih dni. Naročilo blaga pod vrednostjo 700,00 € (brez DDV) dostavimo v dogovoru s prodajno službo FRAGMAT TIM d.o.o. in z doplačilom v vrednosti 40 € za dostavo (cena doplačila je brez DDV).

Za lasten dvig blaga na lokaciji proizvodnje v neto vrednosti minimalno 1.700,00 € (brez DDV) priznavamo 3% dodatnega rabata na neto znesek računa za izdelke hidroizolacij in ploskovnega ogrevanja in 5% za EPS. Za EPS se boniteta za lasten dvig priznava na lokaciji Podskrajnik in Začretje, za hidroizolacije na lokaciji Laško in za izdelke ploskovnega ogrevanja na lokaciji Ljubljana.

V slučaju zahteve po hitri dostavi (hitreje od zgoraj navedenih rokov) brez možnosti dopolnitve kamiona se zaračuna kompleten prevozni strošek po ceniku prevoznika.

Če želi kupec spremeniti naročilo, mora le-to opraviti do tri (3) dni pred potrjenim datumom dobave – kasnejše spremembe oz. storno naročila niso več možne.

Kupec je dolžan zagotoviti prodajalcu že pri naročilu pravilen naslov dostave ter kontakt osebe, ki bo fizično prevzela blago. Prav tako je kupec je dolžan blago, dostavljeno v dogovorjen kraj, raztovoriti v roku ene (1) ure po prihodu transportnega sredstva. Kupec je dolžan prevzem blaga pisno potrditi z žigom oziroma s čitljivim izpisom imena in priimka. V slučaju, da na gradbišču ali drugem dogovorjenem mestu za dostavo ni nikogar za prevzem blaga, se blago odpelje nazaj na skladišče prodajalca, kupec pa krije stroške prevoza.

Dostave organiziramo z volumenskimi kamioni s cerado, manjših dostavnih vozil ne nudimo. Na posebno zahtevo kupca lahko organiziramo tudi dostavo s posebnim kamionom brez cerade, ki ima dvigalo HIAB. Storitev se doplača po ceniku prevoznika.

Vse posebne zahteve v zvezi z dostavo je treba pisno navesti ob naročanju.

Vsa skladišča podjetja Fragmat so odprta od 7. do 15. ure, pri čemer mora biti kamion na nakladu do 14.00, da bo blago naloženo.

Reklamacije

V primeru količinske reklamacije ali vidnih zunanjih poškodb je kupec dolžan prodajalca obvestiti takoj, najkasneje v treh (3) dneh od dneva prevzema blaga pa dostaviti prodajalcu odpremnico, komisijski zapisnik, potrjen s strani prevoznika in fotografije poškodovanega blaga. Če je prevoznika najel kupec, je primopredajno mesto v skladišču prodajalca in kasnejše reklamacije niso možne.

Prevozniki brez predhodnega pisnega dogovora NE PREVZEMAJO nazaj poškodovanega blaga oz. viška blaga, razen v primeru, da je napaka odkrita pri prevzemu, pri čemer se nemudoma obvesti prodajno službo FRAGMAT TIM d.o.o., ki se s kupcem dogovori o možnostih vračila. Prav tako vračilo blaga ni dovoljeno, kjer prodajalec ni odgovoren za reklamacijo.
V primeru skritih napak se kupec zavezuje prodajalca obvestiti takoj po odkritju, sicer izgubi vse pravice iz tega naslova.
Reklamaciji mora priložiti dobavnico, račun, kontrolne liste in natančen opis in fotografijo napake ter prodajalcu omogočiti ogled reklamiranega blaga.
Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru upravičene reklamacije nadomestil neustrezno blago z ustreznim ali zmanjšal kupnino za vrednost reklamiranega blaga. Kakršnikoli drugi zahtevki so izključeni.
Reklamirano blago je last prodajalca in se ne sme vgraditi ali prodati brez pisnega soglasja prodajalca, kupec pa mora z njim ravnati tako, da se dodatno ne poškoduje.
Reklamacija delne količine dobavljenega blaga kupcu ne daje pravice do zadrževanja plačila za ostali del blaga, ki ni predmet reklamacije.

Ostala določila

Vračilo blaga na željo kupca (brez razlogov za reklamacijo) je možno samo ob predložitvi naloga za vračilo, ki ga izda FRAGMAT TIM d.o.o.; vrnjeno blago se pregleda, prevzem pa se opravi le, če je blago nepoškodovano in primerno za nadaljnjo prodajo.
Za stroške vračila zaračunamo 30 % od bruto vrednosti vrnjenega blaga ter morebitne stroške prevoza do stranke, kupec pa povratni prevoz organizira in plača sam.
Za blago, ki ni navedeno v ceniku ali je navedeno brez cen, prodajalec izdela ponudbo, ki zajema vse pogoje dobave. Če na ponudbi ni drugače navedeno, je veljavnost ponudbe petnajst (15) dni.
Blaga izdelanega po naročilu ni možno vrniti.
Vse spore bosta prodajalec in kupec reševala sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za rešitev spora pristojno sodišče v Celju.

Naročanje blaga

Naročila sprejemamo v pisni obliki oz. z naročilnico. Ob naročilu je treba upoštevati pakirne enote (zavoj, paleta, itd.). Naveden mora biti želen datum dobave ter mesto in način dostave. Pri naročanju blaga se obvezno navede naziv in številka izdelka. Naročila za izdelke sprejemamo v prodajnih službah FRAGMAT TIM d.o.o. v Laškem in Ljubljani. Če so naročila oddana do 14.00 ure, se obdelajo še isti dan. Naročila pošljite na elektronski naslov prodaja@fragmat.si.